คอร์ส 2017

Let Boost Your Coaching Business

Booking

Course

 Boost Your Coaching Business

When it comes to launching a coaching business, there are a few smart steps that can transform even the most ordinary business into something truly special and profitable.

READ MORE

....

Coaching Clinic รุ่นที่ 9

คอร์สนี้เป็นคอร์สฝึกทักษะ

โค้ชชิ่งขั้นกลางผู้เข้าร่วมสัมมนา

จะได้เอกสารประกอบการสอน &

ใบประกาศนียบัตรจากต่างประเทศ ออกโดยสถาบัน

 Corporate Coach U

ปลดล็อกความคิด

ชีวิตเปลี่ยน รุ่นที่ 3

สัมมนานี้ จะเติมเต็ม ความมั่งคั่ง และความสุข จากภายใน ทำให้คุณชัดเจนกับแนวทางการสร้างผลลัพธ์และบรรลุเป้าหมายที่คุณต้องการในชีวิต จากการโค้ชตัวเอง

(Self-Coaching) เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองมาใช้อย่างเต็มที่

READ MORE

...

READ MORE

...

คอร์ส "วิชาความรัก"

วิชาความรัก เป็นวิชาที่ี่สําคัญ เพราะ "ความรัก" มีผลกับทุกๆด้านในชีวิต รวมถึงเรื่องเงิน การทํางาน และ สุขภาพ ทําให้ชีวิตคุณ สุขขึ้น สําเร็จมากขึ้นได้พลังใน

การเปลี่ยนชีวิต เริ่มต้นทีี่่ตัวคุณเอง!!

โค้ชขิ่งภาวนา "สู่พุทธคยาอินเดีย"

Our exterior team can provide advice and feedback on your exterior design plans to give you that desired curb appeal.

Coaching to Wealth

คอร์สเพิ่มทักษะโค้ชชิ่ง (ขั้นต้น)

 

เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองมาใช้อย่างเต็มที่คุณจะได้สะท้อนเข้าไปในตัวเองและปลดล็อกทุกความคิดที่ หยุดคุณไว้เพื่อใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วย ความมั่งคั่งและความสุขในทุกๆวัน ของชีวิต

READ MORE

...

READ MORE

...

READ MORE

...

ติดต่อ

คุณหมี : 089-499-5678, 092-334-4587

คุณปุ๊ก : 098-545-6498

Let Boost Your Coaching Business

คอร์ส 2017

ติดต่อ

คุณหมี : 089-499-5678, 092-334-4587

คุณปุ๊ก : 098-545-6498