Coaching to Wealth

สัมนานี้ จะเติมเต็ม ความมั่งคั่ง และความสุข จากภายใน ทำให้คุณชัดเจนกับแนวทางการสร้างผลลัพธ์และบรรลุเป้าหมาย

ที่คุณต้องการในชีวิต จากการโค้ชตัวเอง (Self-Coaching) เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองมาใช้อย่างเต็มที่

Coaching to Wealth

คอร์สเพิ่มทักษะโค้ชชิ่ง (ขั้นต้น)

 

สิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้มีมากมาย รวมถึง

1. สามารถดึงศักยภาพตนเอง และ ผู้อื่นออกมาใช้ได้อย่างดีเต็มที่

2. สามารถโค้ช ให้สร้างผลลัพธ์ได้สูงขึ้น และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. ปลดล็อกเรื่องสำคัญในด้านต่างๆในชีวิตคุณ

 

สัมมนานี้จะประกอบด้วยเนื้อหาเข้มข้น

Day 1 : 10 มิถุนายน 2560

- การโค้ชเพื่อสร้างผลลัพธ์

- การสร้างบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

- การสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการโค้ช

- ทฤษฎีและโมเดลการโค้ช

- ทฤษฎีเรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Personal Paradigm Shifts)

- การฝึกปฏิบัติทักษะโค้ชชิ่ง ทั้งโค้ชตัวเองและผู้อื่น

 

Day 2: 17 มิถุนายน 2560

- แบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้หลังจากประยุกต์ใช้ศาสตร์โค้ชชิ่ง

โดยการโค้ชผู้อื่นอย่างน้อย 5 ท่าน

- การโค้ชตัวเอง (Self-Coaching) เพื่อเพิ่มพลัง Inner ของโค้ช

- การสร้างคนรัก, คนในครอบครัว และ คนรอบกายที่ให้พลังคุณ

- โค้ชคนที่ต่างกันยังไง? : กลุ่มไฟ กับ กลุ่มน้ำแข็ง

- การสร้าง Sense of Urgency ให้โค้ชชี่อยาก(ลงทุน)โค้ชกับคุณ

- ทำอย่างไรให้โค้ชชี่เปิด เพื่อพร้อมเปลี่ยน

- การสร้าง Sense of Ownership หรือความเป็นเจ้าของ ให้โค้ชชี่พร้อมลงมือทำเพื่อความสำเร็จ (ชื่อเสียงของคุณในฐานะโค้ช ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของโค้ชชี่)

- วางแผนการประยุกต์ใช้ศาสตร์โค้ชชิ่งในชีวิตจริง เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกอย่างยั่งยืน

 

เปิดรับ 20-25 ท่านเท่านั้น เพื่อคุมคุณภาพ

ทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ด้วย

 

ราคาคอร์ส 28,000 บาท รวมค่าเอกสาร,อาหาร และ ของว่างแล้ว

 

สามารถลงทะเบียนได้ด้วยการโอนเงินมาที่

น.ส นภัส มรรคดวงแก้ว

ธนาคาร กสิกรไทย สาขาถนนสาทร

เลขที่บัญชี 038-2-77973-8

 

กรุณาอีเมล์ หรือ ไลน์หลักฐานทางการเงินมา เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งของท่าน

ได้ที่ Email : agalico22@gmail.com, Line: unlock965

 

หากสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อกับทีมโค้ชนุ่นได้

หมี ศจิภา เลิศสาธิต  089-499-5678,092-334-4587

ติดต่อ

คุณหมี : 089-499-5678, 092-334-4587

คุณปุ๊ก : 098-545-6498

Coaching to Wealth

สัมนานี้ จะเติมเต็ม ความมั่งคั่ง และความสุข จากภายใน ทำให้คุณชัดเจนกับแนวทางการสร้างผลลัพธ์และบรรลุเป้าหมาย ที่คุณต้องการในชีวิต จากการโค้ชตัวเอง (Self-Coaching) เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองมาใช้อย่างเต็มที่
สัมนานี้ จะเติมเต็ม ความมั่งคั่ง และความสุข จากภายใน ทำให้คุณชัดเจนกับแนวทางการสร้างผลลัพธ์และบรรลุเป้าหมาย ที่คุณต้องการในชีวิต จากการโค้ชตัวเอง (Self-Coaching) เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองมาใช้อย่างเต็มที่

ติดต่อ

คุณหมี : 089-499-5678, 092-334-4587

คุณปุ๊ก : 098-545-6498

Coaching to Wealth

สัมนานี้ จะเติมเต็ม ความมั่งคั่ง

และความสุข จากภายใน ทำให้คุณชัดเจนกับแนวทาง

การสร้างผลลัพธ์และบรรลุเป้าหมาย

ที่คุณต้องการในชีวิต จากการโค้ชตัวเอง

(Self-Coaching) เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเอง

มาใช้อย่างเต็มที่

Coaching to Wealth

คอร์สเพิ่มทักษะโค้ชชิ่ง (ขั้นต้น)

 

สัมมนานี้ จะเติมเต็ม ความมั่งคั่ง และความสุข จากภายใน ทำให้คุณชัดเจนกับแนวทางการสร้างผลลัพธ์และบรรลุเป้าหมายที่คุณต้องการในชีวิต จากการโค้ชตัวเอง

(Self-Coaching) เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองมาใช้อย่างเต็มที่

คุณจะได้สะท้อนเข้าไปในตัวเอง และปลดล็อกทุกความคิดที่หยุดคุณไว้ เพื่อใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่งคั่ง และความสุขในทุกๆวันของชีวิต

 

สัมมนานี้จะประกอบด้วยเนื้อหาเข้มข้น

วันที่ 1 วันที่ 27 ก.พ. 2559

• ตัวอย่างความคิดของคนที่มั่งคั่งและคนที่มีความสุขแล้ว

• ให้คำจำกัดความคำว่า “ความมั่งคั่ง” และ “ความสุข” ของคุณ

• บรรยายวันที่คุณรู้สึกมั่งคั่งและมีความสุขที่สุดในชีวิต

• ให้คะแนนความพึงพอใจในความมั่งคั่ง และความสุขของคุณ

• ชัดเจนกับความคิดที่ล็อคคุณไว้

• โค้ชผู้โชคดีท่านที่ 1 และท่านที่ 2 บนเวที

• แนวทางการปลดล็อคของความคิดและข้อคิดดีๆที่ได้

• โค้ชผู้โชคดีท่านที่ 3 และ ท่านที่ 4 บนเวที

• แนวทางการปลดล็อคของความคิดและข้อคิดดีๆที่ได้

• โค้ชผู้โชคดีท่านที่ 5 บนเวที

• แนวทางการปลดล็อคของความคิดและข้อคิดดีๆที่ได้

• เทคนิคการโค้ชตัวเอง (Top Ten Tips for Self-Coaching)

• ฝึกโค้ชตัวเอง + การบ้าน: ปลดล็อคความคิดตัวเองทั้งหมด

• สะท้อนสิ่งที่ได้วันนี้

 

วันที่ 2 วันที่ 28 ก.พ. 2559

• การปลดล็อคความคิดตัวเอง (Self-Coaching)

• สร้างปัจจุบันจากอนาคต

• “สิ่งที่มี” ไม่ใช่ “สิ่งที่เป็น”

• ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณถืออะไร คุณจะรู้ได้ยังไงว่าจะปล่อยวางอะไร?

• แค่เปลี่ยนความคิด ชีวิตคุณก็เปลี่ยน

• ปลดล็อคความคิดของคุณทั้งหมด

• วางแผนพิชิต “ความมั่งคั่ง” และ “ความสุข” ในแบบของคุณ (Action Plans)

• วิธีสร้าง “ความมั่งคั่ง” และ “ความสุข” ในชีวิตคุณอย่างยั่งยืน

(Ways to Sustain Your Positive Transformational Changes)

• ให้คะแนนความพึงพอใจใน “ความมั่งคั่ง” และ “ความสุข” ของคุณอีกครั้ง

• แบ่งปันคุณค่าที่ได้จากคอร์สนี้

 

ราคาคอร์ส 7,900 บาท รวมค่าเอกสาร,อาหาร และ ของว่างแล้ว

 

สามารถลงทะเบียน เพียงชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี นภัส มรรคดวงแก้ว เลขบัญชี 038 2 77973 8

กรุณาอีเมล์ หรือ ไลน์หลักฐานการโอนเงิน เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งของท่านได้ที่ Email : p.hudakorn@gmail.com, Line: ipookzaa

 

ติดต่อสอบถาม/ลงทะเบียน

คุณปุ๊ก : 098-545-6498, Line ID: ipookzaa

คุณหมี : 097-097-5888,

Line ID: unlock 965