คอร์ส "วิชาความรัก"

วิชาความรัก เป็นวิชาที่สําคัญ

เพราะ "ความรัก"

มีผลกับทุกๆด้านในชีวิต รวมถึงเรื่องเงิน การทํางาน และ สุขภาพ

ทําให้ชีวิตคุณ สุขขึ้น สําเร็จมากขึ้นได้ พลังในการเปลี่ยนชีวิต เริ่มต้นทีี่่ตัวคุณเอง!!

วิชาความรัก

โดย ครูดล & โค้ชนุ่น

"วิชาความรัก" วิชาที่ทําให้คุณค้นพบรักแท้ และสุขแท้จากภายใน

สัมมนาเชิงปฏิบัติที่ผสมผสานระหว่าง "ธรรมะเชิงประยุกต์" และ "จิตวิทยาด้านความรัก"

เข้มข้นด้วยเนื้อหา สาระ และ workshop สนุกๆ

ได้เรียนรู้หลากหลายมุมมอง ได้ทําความเข้าใจความรักในแง่มุมที่ลึกซึ้งขึ้น ผ่านกระบวนการ และ ทฤษฎีด้านความรักที่น่าสนใจ เช่น - The Five Love Languages

  • The Karpman Drama Triangle
  • Attachment Theory
  • The Michelangelo Phenomenon

 

คุณค่าที่จะได้รับจากการลงทุนในคอร์สนี้มีมากมาย รวมถึง

 

1. รักตัวเองเป็น ให้พลังตัวเองได้ สร้างความสุขสงบภายในได้ด้วยตนเอง

2. หลุดจากข้อจํากัดฝังใจในอดีต ปลดล็อกความคิดลบๆ ด้านความรัก และ มีอิสระในการสร้างความสัมพันธ์ แบบใหม่ท่ีต้องการ

3. รู้วิธีใหม่ๆ ในการแสดงความรัก & สื่อสารภาษารัก ในแบบท่ีทําให้คนรักมีความสุข

4. รู้สึกเติมเต็มด้านความรัก กับคนในครอบครัว คนรัก และ คนสําคัญในชีวิต

5. เข้าใจอย่างลึกซ้ึงในทุกๆ ความสัมพันธ์ท่ีสําคัญในชีวิต เช่น พ่อแม่, สามีภรรยา, แม่สามีลูกสะใภ้, เจ้านายลูกน้อง, เพื่อนร่วมงาน, แฟน, เพื่อนรัก เป็นต้น

6. ค้นพบ "Soul Mate" ในแบบของตัวเอง มีความสุขได้ทุกๆ สถานะ ไม่ว่าจะ โสด, มีแฟน, แต่งงาน, มีคู่, แยกทาง, หย่า, หม้าย ฯลฯ

7. รู้วิธีใหม่ๆ ในการแสดงออกความรักท่ีให้พลัง เพ่ือยกระดับความรัก & ความสัมพันธ์ให้มีคุณภาพ มากย่ิงขึ้น

วิชาความรัก เป็นวิชาที่ี่สําคัญ เพราะ "ความรัก" มีผลกับทุกๆด้านในชีวิต รวมถึงเรื่องเงิน การทํางาน และ สุขภาพ ทําให้ชีวิตคุณ สุขข้ึน สําเร็จมากขึ้นได้ พลังในการเปลี่ยนชีวิต เริ่มต้นทีี่่ตัวคุณเอง!!

ติดต่อ

คุณหมี : 089-499-5678, 092-334-4587

คุณปุ๊ก : 098-545-6498

คอร์ส "วิชาความรัก"
คอร์ส "วิชาความรัก"

ติดต่อ

คุณหมี : 089-499-5678, 092-334-4587

คุณปุ๊ก : 098-545-6498

คอร์ส "วิชาความรัก"

วิชาความรัก เป็นวิชาที่สําคัญ

เพราะ "ความรัก"

มีผลกับทุกๆด้านในชีวิต รวมถึงเรื่องเงิน การทํางาน และ สุขภาพ

ทําให้ชีวิตคุณ สุขขึ้น สําเร็จมากขึ้นได้ พลังในการเปลี่ยนชีวิต เริ่มต้นทีี่่ตัวคุณเอง!!

คอร์ส "วิชาความรัก"